Tüzüğünün yürürlük tarihinden itibaren 21 gün içerisinde İhtiyat Sandığı Dairesi resmi web portalı olan e- ihtiyat portalına çalışanların kaydı yapılarak başvuruda bulunulması koşuldur. Yanında en fazla bir çalışan istihdam eden avukatlar, mimarlar ve mühendisler 2020 Nisan ayı için 1,500TL destek ödemesi yapılır. Tıbbi Tahlil Laboratuvarları ve benzin istasyonu işleten işverenlere 01.04.2020 tarihinden prim teşvik ödemesine hak kazanan işverenlere istihdam tarihine bakılmaksızın istihdam ettikleri KKTC’de bulunan her sigortalı çalışanı için 500TL sosyal güvenlik prim teşvik ödemesi yapılır.Tüzük kapsamındaki girişimcilere 2020 Nisan ayı için 1,500 TL istihdam destek ödemesi yapılır. Sağlık sektöründe, tarım ve narenciye sektöründe, hayvancılık sektöründe faaliyet gösteren işverenler ve Bakanlar Kurulu kararı ile faaliyetlerine devam eden diğer işverenleri bu madde gereğince verilen istihdam destek ödemesi kapsamı dışındadır.

İncelemek için tıklayınız.