Erdal & Co gerek bankalara, gerek şirketlere ve kurumlara bilgi ve tecrübelerine dayanarak finansal, yönetimsel ve şirket satın alma, satma, şirket değerlemesi, birleşme, tasfiye, tereke ve yeniden yapılanma konularında danışmanlık hizmeti vermektedir.

Özellikle son yıllarda rekabetin artması ve şirketlerin büyümesi ile ‘Kurumsallaşma’ fikri KKTC’de yayılmaya başlamıştır. Şirketlerin dahili kontrol sistemlerinin dizaynı, uygulaması ve denetimi, Stratejik Planlama ve Bütçeleme konularında Erdal & Co derin bilgi birikimi ve tecrübeye sahiptir.

Erdal & Co ayrıca, mali tabloların Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına (UFRS) (International Financial Reporting Standards – IFRS) uygun olarak hazırlanması konusunda danışmanlık hizmeti vermektedir.