Hizmetlerimiz

Denetim

Bağımsız Denetim, şirketlerin ve kurumların mali tablolarının gerçek ve doğruyu gösterip göstermediği üzerinde hissedarlar ve devlet dâhil tüm kullanıcılarına rapor vermektir. Rapor, bilgili ve tecrübeli denetçiler tarafından denetim programında öngörülen detaylı bir çalışma sonucu hazırlanır.

Kurumsal bir yapıya sahip olan Erdal & Co, yerel ve uluslararası şirketlere, kurumlara ve kar amacı gütmeyen kuruluşlara bağımsız denetim hizmetleri vermektedir. Denetimler, uluslararası denetim standartları ve etik değerler çerçevesinde teknolojiden azami derecede faydalanarak, bir takım çalışması ile gerçekleştirilmektedir. Erdal & Co işlerini en iyi seviyede yapacak güvenilir ve uygun bilgi birikimine (knowhow) ve insan kaynaklarına sahiptir. Denetçilerin çoğunluğu Maliye Bakanlığı Yetkili Muhasip – Murakıp belgesine sahiptir.

Denetim takımı, sorumlu denetçi ve kıdemli denetçilerden oluşmaktadır. Denetim takımı oluşturulurken ilgili müvekkilin risk derecesi, hacmi ve işlerinin çeşitliliğine göre teknik bilgi ve tecrübe ihtiyaçları göz önünde bulundurularak oluşturulur.

Erdal & Co denetim metodolojisi, sırası ile Planlama ve Analitik Değerlendirme, Uygulama ve Tamamlama safhalarından oluşur. Planlama safhasında riskler ve önemlilik sınırı (materiality) tespit edilerek plan hazırlanır. Yapılan plan ışığında denetim gerçekleştirilir. Eğer denetim esnasında farklı risklere rastlanırsa denetim planı gözden geçirilir ve denetim ona göre yönlendirilir.

Denetim tamamlama safhasında denetim müdürünün kontrollerinden sonra denetim dosyaları sorumlu ortak tarafından incelenir ve denetim sonlandırılır. Yapılan denetim ışığında ‘Bağımsız Denetim Raporu’ hazırlanır. Ayrıca denetim esnasında tespit edilen tüm zayıflıklar, hatalar veya eksiklikler, bunların potansiyel etkileri ve Erdal & Co’nun tavsiyelerini içeren rapor denetimi yapılan kuruluşun Yönetim Kuruluna sunulur.

Banka, Sigorta ve kendi özel yasa ve mevzuatlarına tabi olarak faaliyet gösteren kurumlarda denetimler, yasa ve mevzuat ile ilgili bilgi birikimine sahip kadromuzda yer alan uzman denetçiler tarafından gerçekleştirilir. Herhangi bir uyumsuzluk tespit edildiğinde üst yönetim derhal bilgilendirilir ve çözüm üretilir.

Erdal & Co kuruluşundan günümüze kadar çok şubeli ve uluslararası boyutta çalışan birçok şirketin ve kurumun (hayır kurumları, vakıflar, ve kar amacı gütmeyen kuruluşlar dahil) denetimleri ile Avrupa Birliği tarafından yerel kurumlara verilen hibelerin mali denetimlerini de gerçekleştirmiştir.

Danışmanlık

Erdal & Co gerek bankalara, gerek şirketlere ve kurumlara bilgi ve tecrübelerine dayanarak finansal, yönetimsel ve şirket satın alma, satma, şirket değerlemesi, birleşme, tasfiye, tereke ve yeniden yapılanma konularında danışmanlık hizmeti vermektedir.

Özellikle son yıllarda rekabetin artması ve şirketlerin büyümesi ile ‘Kurumsallaşma’ fikri KKTC’de yayılmaya başlamıştır. Şirketlerin dahili kontrol sistemlerinin dizaynı, uygulaması ve denetimi, Stratejik Planlama ve Bütçeleme konularında Erdal & Co derin bilgi birikimi ve tecrübeye sahiptir.

Erdal & Co ayrıca, mali tabloların Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına (UFRS) (International Financial Reporting Standards – IFRS) uygun olarak hazırlanması konusunda danışmanlık hizmeti vermektedir.

Muhasebe

Fasıl 113 Şirketler Yasası gereği her limited şirketin uygun muhasebe kayıtları tutması ve gerçek ve doğruyu gösteren Bilanço ve Kar Zarar Hesabı hazırlaması gerekmektedir.

Erdal & Co şirketlerin, vakıfların ve diğer kurumların muhasebe kayıtlarının Vergi Usül Yasası ve Tek Düzen Hesap Planına (THP) uygun olarak tutulması için destek vermektedir. Bu hizmet her kuruma özgü personel tahsis edilerek verilmektedir.

Bu hizmetler teknolojiden azami derecede faydalanarak kıdemli, tecrübeli ve güvenilir personel tarafından verilmektedir. Müşterinin ihtiyacına göre verilen hizmetler çözüm odaklıdır. Defter tutma hizmetine ek olarak mali tabloların hazırlanması, vergi matrahının hazırlanması, Kurumlar Vergisi, Gelir Vergisi ve Katma Değer Vergisi (KDV) beyannamesinin hazırlanması ve sunulması gibi hizmetler de verilmektedir.

Vergi ihtilafları durumunda ihtiyaca göre muhasebe müdürü ve ortak desteği ile çözüm üretilmektedir.

Vergi

Erdal & Co müvekkillerine Kurumlar Vergisi, Gelir Vergisi, KDV ve diğer vergi yasalarına uygun olarak vergi hesaplaması ve planlaması yapmaktadır. Ayrıca herhangi bir ihtilaf durumunda danışmanlık hizmeti de vermektedir.

Vergi hizmeti tüm teknik personelin ve ortakların bilgi ve tecrübesine dayanarak verilmektedir. Değişen vergi yasa ve mevzuat yakından takip edilmekte ve en güncel bilgi birikimi kullanılarak hizmet verilmektedir.

Şirket Tescili ve İlgili Hizmetler

Erdal & Co, Şirketler Yasası, Bankalar Yasası, Sigorta Hizmetleri Yasası, Kollektif ve Komandit Şirketler ve Ticari Ünvanlar Yasası, Serbest Liman ve Bölge Yasası, Uluslararası Bankacılık Birimleri ve Uluslararası İşletme Şirketleri Yasaları altında şirket kuruluşlarında ve marka tescil işlemlerinde danışmanlık hizmeti vermektedir.

Şirketler Yasası gereği Şirketler Mukayyitliği işlemleri, Yıllık Raporun hazırlanması ve sunulması, Şirket hissedar, direktör, sekreter, adres, isim, Ana Sözleşme ve Tüzük detaylarındaki değişiklerin yapılması hizmetleri de verilmektedir.

Şirket Tescili ile ilgili daha fazla bilgi için Faydalı bilgiler sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Diğer Hizmetler

Erdal & Co, Şirketler Yasası, Kollektif ve Komandit Şirketler ve Ticari Unvanlar Yasası, Serbest Liman ve Bölge Yasası, Uluslararası Bankacılık Birimleri ve Uluslararası İşletme Şirketleri Yasaları altında şirket kuruluşlarında danışmanlık hizmeti vermektedir.

2008 yılından itibaren de Avrupa Birliği Hibe Programlarının denetimleri için yetkili kılınmış ve denetimler gerçekleştirmektedir.

İlaveten marka tescili için danışmanlık vermektedir.

Küçük ölçekli şirketlere ve gerçek kişilere yerel vergi ve muhasebe usullerine uygun olarak:

  • Defter tutma ve denetimi
  • Mali tabloların hazırlanması
  • Vergi matrahının hazırlanması
  • Kurumlar Vergisi Beyannamesinin hazırlanması ve sunulması
  • Gelir Vergisi Beyannamesinin hazırlanması ve sunulması
  • Katma Değer Vergisi Beyannamesinin hazırlanması ve sunulması

Ve Şirketler yasası gereği

  • Şirketler Mukayyitliği işlemleri – Yıllık Raporun hazırlanması ve sunulması,
  • Şirket hissedar, direktör, sekreter, adres, isim, Ana Sözleşme ve Tüzük detaylarındaki değişiklerin yapılması hizmetleri vermektedir.