İncelemek için tıklayınız.

Kısmi çalışma günde 4 saatten az 8 saatten fazla olmayan çalışmayı anlatır. Herhalükarda işçinin kısmi çalışmada 1 ay içinde çalıştığı toplam süre tam zamanlı olarak çalıştığı dönemdeki çalışma süresinin %50’sinden az %75’inden fazla olamaz. Çalışanın kısmi çalışma kapsamındaki çalışma süresi tam zamanlı olarak çalıştığı dönemdeki çalışma süresinin %75’ini geçtiği durumlarda çalışan tam zamanlı çalışan
olarak kabul edilir