7 Ocak 2014 tarihli Resmi Gazetede yayınlanan bu Tebliğ, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankası, 39/2001 Sayılı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bankalar Yasasının 33. maddesinin kendisine verdiği yetkiye dayanarak 17 Ağustos, 2007 tarih ve 151 sayılı, 19 Mart 2008 tarih ve 53 sayılı ve 1 Temmuz 2009 tarih ve 113 sayılı Tebliğlerle değişikliğe uğrayan 09 Ağustos 2007 tarih ve 144 sayılı “Bankaların Sermaye Yeterliliğinin Ölçülmesine ve Değerlendirmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliği” ilişikteki şekilde değiştirir.

KKTC Bankalar Yasası – Sermaye Yeterliliği (Değişiklik) Tebliği