Şirketler ticari hayatlarını sürdürürken Muhasebe ve Finansal Raporlama ile birlikte Vergi, Sosyal Güvenlik ve Şirketler Yasaları ile ilgili yükümlülükleri yerine getirmelidir. Yasalar zaman zaman değişikliklere uğramakta ve bu durum şirketlere risk oluşturabilmektedir. Erdal & Co, uzun yıllara dayalı tecrübeleri ile karşılaşılan riskler ile ilgili güncel bilgiye sahip olup çözüm önerileri sunmaktadır.

Akademi, müvekkillerimizin bizlerden talep etmiş olduğu teknik konulardan esinlenilerek daha geniş kitleye hizmet vermek üzere 2015 yılında kurulmuştur. Eğitmenler Erdal & Co bünyesindeki profesyonel personellerden oluşmaktadır. Eğitimler uygulamalı ve günlük hayatta karşılaşılan canlı örnekler üzerinden verilmektedir.

Eğitimler yasal çerçeve ve pratik uygulamalar olmak üzere iki bölümde yapılmaktadır.

Şirketlere daha isabetli eğitim verebilme açısından eğitim bitiminde doldurulacak feedback formlarında istenilen özel istekler dikkate alınmaktadır.

Örnek Eğitim başlıkları aşağıdaki gibidir;

1.Güncel Bordro Uygulamaları

2.Temel Mali Tablo Hazırlama ve Analizi

3.Pul Vergisi Eğitimi

4.Sosyal Güvence Eğitimi

vb.