Sigortalının geçici işsizlik ödeneğinden yararlanabilmesi için, işten durması ve işten durduğu tarihten önce, yüz elli günü işsizlik kaydını yaptırdığı tarihten önceki on iki takvim ayı içinde olmak koşuluyla, toplam en az yedi yüz yirmi gün işsizlik sigortası primi ödenmiş olma koşulu aranır.
Yerel İşgücü İstihdamının Desteklenmesi Tüzüğü altında destek ve/veya ödenek almış olanlar ayni süreler için geçici işsizlik müracaatında bulunamazlar.

İncelemek için tıklayınız.