İncelemek için tıklayınız

Bu Tebliğin 6 ncı maddesinin 2 nci fıkrası 02/01/2017 tarihinde, diğer maddeleri 30/09/2016 tarihinde yürürlüğe girer.