Kurumlar Vergisi Yasası, Gelir Vergisi Yasası, Katma Değer Vergisi Yasası ve Şans Oyunları Hizmetleri
Vergisi Yasası kapsamında olup ödeme süreleri 31 Mart 2020 tarihinden 30 Haziran 2020 tarihine değin olan ödemelerin zamanında yapılması durumunda ödenecek tutar üzerinden %10 (yüzde on) indirim yapılır.

İncelemek için tıklayınız.