Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde bulunan sigortalı çalışanlara 2020 Nisan ayı için 1,500 TL istihdam destek ödemesi yapılır.işverenlerinin bu (Değişiklik) Tüzüğü yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 30 gün içerisinde İhtiyat Sandığı Dairesi resmi web portalı olan e-ihtiyat portalına yukarıdaki (l)’inci fıkra kapsamında olan çalışanlarının kaydını yaparak başvuruda bulunası gerekiyor. Ödeme kapsamında ve kapsam dışı olan işyerleri madde 9(7) a ve b’de belirtilmiştir. Tüzük kapsamındaki girişimcilere de 2020 Nisan ayı için 1,500 TL istihdam destek ödemesi yapılır

İncelemek için tıklayınız.