Bağımsız Denetim, şirketlerin ve kurumların mali tablolarının gerçek ve doğruyu gösterip göstermediği üzerinde hissedarlar ve devlet dâhil tüm kullanıcılarına rapor vermektir. Rapor, bilgili ve tecrübeli denetçiler tarafından denetim programında öngörülen detaylı bir çalışma sonucu hazırlanır.

Kurumsal bir yapıya sahip olan Erdal & Co, yerel ve uluslararası şirketlere, kurumlara ve kar amacı gütmeyen kuruluşlara bağımsız denetim hizmetleri vermektedir.  Denetimler, uluslararası denetim standartları ve etik değerler çerçevesinde teknolojiden azami derecede faydalanarak, bir takım çalışması ile gerçekleştirilmektedir. Erdal & Co işlerini en iyi seviyede yapacak güvenilir ve uygun bilgi birikimine (knowhow) ve insan kaynaklarına sahiptir. Denetçilerin çoğunluğu Maliye Bakanlığı Yetkili Muhasip – Murakıp belgesine sahiptir.

Denetim takımı, denetim müdürü ve kıdemli denetçilerden oluşmaktadır. Denetim takımı oluşturulurken ilgili müvekkilin risk derecesi, hacmi ve işlerinin çeşitliliğine göre teknik bilgi ve tecrübe ihtiyaçları göz önünde bulundurularak oluşturulur.

Erdal & Co denetim metodolojisi, sırası ile Planlama ve Analitik Değerlendirme, Uygulama ve Tamamlama safhalarından oluşur. Planlama safhasında riskler ve önemlilik sınırı (materiality) tespit edilerek plan hazırlanır. Yapılan plan ışığında denetim gerçekleştirilir. Eğer denetim esnasında farklı risklere rastlanırsa denetim planı gözden geçirilir ve denetim ona göre yönlendirilir.

Denetim tamamlama safhasında denetim müdürünün kontrollerinden sonra denetim dosyaları sorumlu ortak tarafından incelenir ve denetim sonlandırılır. Yapılan denetim ışığında ‘Bağımsız Denetim Raporu’ hazırlanır. Ayrıca denetim esnasında tespit edilen tüm zayıflıklar, hatalar veya eksiklikler, bunların potansiyel etkileri ve Erdal & Co’nun tavsiyelerini içeren rapor denetimi yapılan kuruluşun Yönetim Kuruluna sunulur.

Banka, Sigorta ve kendi özel yasa ve mevzuatlarına tabi olarak faaliyet gösteren kurumlarda denetimler, yasa ve mevzuat ile ilgili bilgi birikimine sahip kadromuzda yer alan uzman denetçiler tarafından gerçekleştirilir. Herhangi bir uyumsuzluk tespit edildiğinde üst yönetim derhal bilgilendirilir ve çözüm üretilir.

Erdal & Co kuruluşundan günümüze kadar çok şubeli ve uluslararası boyutta çalışan birçok şirketin ve kurumun (hayır kurumları, vakıflar, ve kar amacı gütmeyen kuruluşlar dahil) denetimleri ile Avrupa Birliği tarafından yerel kurumlara verilen hibelerin mali denetimlerini de gerçekleştirmiştir.