1 Mayıs 2023’de başlayıp 31 Ocak 2024’de sona erecek olan “Deprem ve Diğer Doğal Afetlere Yönelik Mali Yardım ve Hazırlık Yasası” 19 Nisan 2023 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanmıştır.

Yasadaki önemli oranlar aşağıdaki gibidir;

  • Gelir Vergisi Yasası uyarınca kazançları yıllık beyanname esasında saptanan yükümlüler için %1
  • Kurumlar Vergisi Yasası uyarınca kazançları yıllık beyanname esasında kurumlar vergisi yükümlüler için %1
  • UBB’ler için %1
  • Kira %1,5
  • Taşınmaz mal satışı rayiç bedel %2
  • Şirket ve ortaklık tescili 5,000TL; sermaye artışı 2,000 TL
  • Faiz ve benzeri % 2 YP % 1 TP (100,000 TL ve üzeri)

İncelemek için tıklayınız.