İncelemek için tıklayınız.

Eylül 2021 – Şubat 2022 aylarını kapsayan dönem için, Aralık 2020 ayındaki sicil bazında çalışan sayısının; 1 ile 10 arasında olması halinde prim tutarına ilaveten işveren katkısının % 50’si, 11 ve üzeri olması halinde işveren katkısının % 70’nin ödenmesi kararlaştırılmıştır.
Prim ödemelerine ayın 15’ine kadar ödenmesi koşulu getirilmiştir.