Vizyon

Biz kendi sektörümüzün daha güçlü, şeffaf ve güvenilir olması için aktif rol üstlenmekteyiz. Diğer sektörlerde de bilgimize ve tecrübemize dayanarak yapıcı katkılarda bulunmayı görev bilmekteyiz.

Misyon

Amacımız tecrübelerimizi ve bilgi birikimimizi kullanarak hizmet verdiğimiz kurum ve kişilere değer yaratmaktır. Sektörler hakkındaki derin bilgimiz bizi bir kurum olarak istikrarlı bir lider pozisyonunda tutmaktadır.

Bizim değerlerimiz hizmet verdiklerimize ve birbirimize olan davranışımızı belirlemekte, bir takım olarak en verimli ve etkili şekilde hizmet vermemizi ve güçlü bir kurum kültürü yaratmamızı sağlamaktadır.