Potansiyel başvuru sahipleri için Hibe rehberi EuropeAid/136797/DH/ACT/CY Referansı numarası altında şu internet sitesinden erişilebilir;
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome