Sosyal Sigortalar Dairesi Tarafından Prim Ödemelerinin İnternet Üzerinden Gerçekleştirilmesini Sağlayan Bir Uygulama Başlatıldı.

Online prim ödemeleri https://ssd.gov.ct.tr/ adresinden yapılabilmektedir.