Bankalarca kulllandırılan Türk Lirası kredilere uygulanan faiz oranının azami 3 (üç) puanlık kısmını, döviz kredilerine uygulanan faiz oranının azami 1 (bir) puanlık kısmını geçmemek üzere, komitece belirlenecek oranda, faiz desteği verilmek suretiyle Fon kaynakları kullandırılır.

İncelemek için tıklayınız.