İncelemek için tıklayınız.

Bankaların 30 Eylül 2020 tarihli bilançolarında bulunan sigortaya tabii tasarruf mevduatı toplamının % 0.125 (yüz binde yüz yirmi beş)’i oranında ödeyeceği primler, 15 Ekim 2020 tarihine kadar, Kredi Garanti Fonunun Merkez Bankası nezdindeki hesabına yatırılır.