Kurumlar Vergisi 2. taksiti ekim sonu son ödeme gunudur.