Mali Düzenleme ve Kamu Alacaklarının İndirimli Tahsiline ilişkin Yasa Gücünde Kararname 24 Temmuz 2014 tarihinde yayınlandı.


İncelemek için tıklayınız.