Fasıl 113 Şirketler Yasası gereği her limited şirketin uygun muhasebe kayıtları tutması ve gerçek ve doğruyu gösteren Bilanço ve Kar Zarar Hesabı hazırlaması gerekmektedir.

Erdal & Co şirketlerin, vakıfların ve diğer kurumların muhasebe kayıtlarının Vergi Usül Yasası ve Tek Düzen Hesap Planına (THP) uygun olarak tutulması için destek vermektedir. Bu hizmet her kuruma özgü personel tahsis edilerek verilmektedir.

Bu hizmetler teknolojiden azami derecede faydalanarak kıdemli, tecrübeli ve güvenilir personel tarafından verilmektedir. Müşterinin ihtiyacına göre verilen hizmetler çözüm odaklıdır. Defter tutma hizmetine ek olarak mali tabloların hazırlanması, vergi matrahının hazırlanması, Kurumlar Vergisi, Gelir Vergisi ve Katma Değer Vergisi (KDV) beyannamesinin hazırlanması ve sunulması gibi hizmetler de verilmektedir.

Vergi ihtilafları durumunda ihtiyaca göre muhasebe müdürü ve ortak desteği ile çözüm üretilmektedir.