İşverenlerin Sosyal Sigortalar ve Sosyal Güvenlik Yasası kapsamında olan sigortalı çalışanları için
ödenecek prim oranlarının, 7 ay boyunca prim desteği ödenmesi sağlanacaktır.Temmuz 2020 – Ocak 2021 ayları için 7 ay boyunca sigortalının işveren tarafından bildirilen prime esas kazanç miktarının % 5’i ile işveren tarafından sigortalının kazancından herhangi bir kesinti yapılmaksızın ödenir.
KAPSAM DIŞI; Ancak bu Yasa kuralları, Devlet Bütçesinden, kendi özel yasalarına göre faaliyet gösteren bağımsız kuruluşlar ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarında, özerk bütçelerden veya katma bütçeler ile döner sermayeli işyerlerinde , yabancı devletlere ait kamu kurum ve kuruluş niteliğindeki işyerleri ile bankacılık ve finans sektöründe faaliyet gösteren işyerlerinde, casino, bet office, gece kulüpleri, döviz büroları, GSM operatörleri ve ev hizmetlerinde çalışanlar için uygulanmaz.

İncelemek için tıklayınız.