Sosyal Güvenlik Yasası’nın 5’inci maddesinin (4)’üncü fıkrası kapsamında olan sigortalı çalışanların Temmuz 2020 ayı için, sigortalının işveren tarafından bildirilen prime esas kazanç miktarının %5i işveren tarafından sigortalının kazancından herhangi bir kesinti yapılmaksızın; Ağustos 2020- Haziran 2021 ayları için ise Sosyal Güvenlik Yasasının 78’inci maddesine göre hesaplanan çalışana ait prim
tutarlarını, sigortalının prime esas kazanç tutarı üzerinden kesip, en geç ilgili ayı takip eden ayın 15’ne kadar ödemesi koşuldur.

Kıbrıs Türk Sosyal Sigortalar Yasası’nın 4’üncü maddesinin (2)’nci fıkrası kapsamında olan sigortalı çalışanların Temmuz 2020 ayı için, sigortalının işveren tarafından bildirilen prime esas kazanç miktarının % 5’i işveren tarafından sigortalının kazancından herhangi bir kesinti yapılmaksızın;Ağustos 2020- Haziran 2021 ayları için ise Kıbrıs Türk Sosyal Sigortalar Yasasının 83 ‘nü maddesine göre hesaplanan çalışana ait prim tutarlarını, sigortalının prime esas kazanç tutarı üzerinden kesip, en geç ilgili ayı takip eden ayın 15’ne kadar ödemesi koşuldur.

İncelemek için tıklayınız.