Tüzüğünün yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 3 ay içerisinde başvuru yapan turizm sektöründe faaliyet gösteren işverenlere, istihdam ettiği her KKTC yurttaşı çalışanı için başvuru tarihinden itibaren 6 ay süre ile çalışanları için Sosyal Sigorta/Sosyal Güvenlik primlerinin işveren katkı payları ile İhtiyat Sandığı depozit yatırımları miktarı kadar teşvik ödemesi yapılır.

incelemek için tıkayınız.