24/07/2020 tarihinden itibaren 30 gün içerisinde Sosyal Sigortalar Dairesi resmi internet sitesi olan www.ssd.gov.ct.tr adresinde bulunan başvuru formunu bir tamam ve eksiksiz bir şekilde doldurup online başvuru yapan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde herhangi bir yasa altında emeklilik, yaşlılık ve/veya malullük aylığı veya dulluk maaşı almayan kendi dahil en az 1 en fazla 5 kişi istihdam eden işveren veya kendi nam ve hesabına bağımsız çalışanlara işyerlerinin halen aktif olması koşuluyla Temmuz 2020 – Ekim 2020 ayları için (her iki ay da dahil) aylık 2,000 TL’den toplam 8,000 TL destek ödemesi yapılır. Ancak bir işverene ait birden fazla işyeri olması halinde işveren tek bir işyeri için başvuru yapabilir. Her işveren için sadece bir destek ödemesi yapılır.

İncelemek için tıklayınız